Schuldhulpverlening voor bedrijven Alkmaar: alles wat je moet weten

Wanneer je als ondernemer niet zelfstandig uit je schulden weet te raken is het misschien tijd om op zoek te gaan naar schuldhulpverlening voor bedrijven in Alkmaar. Maar wat voor hulp kun je verwachten? Na het lezen van dit artikel heb je een beter idee van je mogelijkheden: de eerste stap naar een schuldvrije toekomst is hiermee gezet.

Schuldhulpverlening bedrijven Alkmaar

Het is van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt. Hoe langer je wacht, hoe meer de rekeningen zich opstapelen en hoe dieper je in de schulden raakt. Het tijdig inschakelen van schuldhulpverlening vergroot de kans op succes van mildere maatregelen. Bovendien zijn je schuldeisers waarschijnlijk eerder geneigd akkoord te gaan met een door jou aangeboden betalingsvoorstel als je tijdig verantwoordelijkheid hebt genomen. 

Schulden aflossen
Een goede schuldhulpverlener helpt je om je in- en uitgaven in kaart te brengen en zoekt vervolgens naar een realistische oplossing voor het aflossen van je schuld. Het opnieuw overzichtelijk maken van de balans is voor sommige ondernemers al voldoende. Voor deze bedrijven is het een kwestie van het evalueren en aanpassen van het uitgavepatroon. In andere gevallen zijn aanvullende maatregelingen nodig om de ondernemer uit de rode cijfers te helpen.

De mogelijkheden
Je schuldhulpverlener zou je een van de volgende mogelijkheden kunnen aanraden: uitstel van betaling (surseance), een verzoek tot kwijtschelding van schuld of schuldafbetaling in termijnen. Deze opties rusten echter op de goedkeuring van je schuldeisers. Je schuldhulpverlener zal met de schuldeisers onderhandelen en tot een minnelijk akkoord proberen te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen jij en je hulpverlener een beroep doen op de wettelijke schuldsanering (Wsnp).