rie

Een veilig gevoel met een rie

Met professionele hulp bent u gewaarschuwd voor de valkuilen in een bedrijf. Met een rie weet u zeker dat u goed oplet bij de werkzaamheden die u verricht. Rie betekent eigenlijk risico inventarisatie evaluatie. Er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan, veel werkgevers en werknemers zien de gevaren op de werkvloer niet of amper maar met professionele hulp wordt er anders naar gekeken.

basis-bannerEen rie wordt uitgevoerd door Arbode Consultancy, met deze professionele hulp haalt u iets goeds binnen waardoor de kans op ongelukken sterk wordt verminderd. Strikte regels gelden voor het welzijn van uw werknemers, de werknemers zijn natuurlijk het allerbelangrijkste in uw bedrijf en ongelukken en niet secuur werken mag niet ten koste gaan van het welzijn van uw werknemers. Een arbodienst of arbodeskundige kan deze keuring uitvoeren en dat is dus de genoemde professional die weet waar die over praat en weet wat hij doet. Er wordt zeker geen geld van u af gesmokkeld want een keuring is van groot belang voor uw bedrijf en uw werknemers. Zonder keuring, geen goede orde, meer ongelukken en dus wordt er minder gewerkt in uw bedrijf. Het lijkt me toch de bedoeling dat het bedrijf draaiende blijft?